red owl

ScandScience Översättningsbyrå

Vetenskaplig och teknisk översättning
Specialitet: kemi, biokemi, genteknologi, den nya biologin, genetik och medicin

Til dansk version

To English version

 


Har du en vetenskaplig eller teknisk text som skall översättas från eller till engelska eller från danska?

Jag har lång erfarenhet inom biologisk vetenskap med medicinsk anknytning. Jag har arbetat i nästan 30 år som forskare och undervisare på Köpenhamns universitet. Tidigare forskade jag vid Harvard Medical School och vid Karolinska Institutet i Stockholm. Jag har skrivit mer än 30 vetenskapliga artiklar på engelska för internationella tidskrifter. Därför är jag synnerligen välkvalificerad till att översätta vetenskapliga texter. Eftersom mitt modersmål är svenska, är engelska-svenska och danska-svenska mina primära riktningar för översättningar. Men min långa verksamhet inom vetenskapligt skrivande på engelska gör mig också kapabel att utföra översättningar till engelska inom vissa områden.

Har du en bruksanvisning, instruktionsbok eller teknisk manual som behöver översättas?

Jag arbetar som vetenskaplig och medicinsk översättare och som översättare av teknisk text.
Vid översättning av bruksanvisningar, arbetsbeskrivningar och tekniska manualer är det viktigt att varje term konsekvent översätts med samma ord. Jag gör icke-automatiserad översättning med översättningshjälpmedel, så kallade CAT-hjälpmedel (Wordfast och Trados). Dessa samlar beställares speciella terminologi i databaser, som dels säkrar enhetlighet i användningen av översatta termer och dels gör översättningsarbetet snabbare. Jag översätter texter skrivna i många olika datorprogram.

Har du webbsidor som behöver översättas?

Jag kan hantera källkoden och förbättra överförbarheten mellan olika webbläsare och mellan Windows- och Macintosh-system, om nödvändigt.

Språk:
Från engelska till svenska
Från danska till svenska
Från svenska till engelska
Från danska till engelska

Tack vare mycket lång erfarenhet i att skriva vetenskapliga artiklar på engelska är jag mycket väl förtrogen med engelskt tekniskt och vetenskapligt språkbruk.

Exempel på erfarenhet med översättningsarbeten

Jag har gjort rikligt med översättningar av undervisningsmaterial från danska till svenska. Jag har också översatt en hel del undervisningsmaterial och medicinskt-vetenskapligt material från engelska till svenska.
Inom områden där jag har särskilt fördjupad erfarenhet, medicinskt betonad molekylärbiologi och inom IT-området, har jag också gjort översättningar från svenska till engelska och från danska till engelska. Dessa omfattar bl.a. handledningar, bruksanvisningar och texter som angår patent.

Kvalitet
Diskretion
Prisvärdhet
Pålitlighet

För att få ett anbud
Skicka ett e-mail med upplysningar om språk, textens omfång, önskad målgrupp och tid för översättning. Skicka gärna ett textprov också. Allt insänt material behandlas som konfidentiellt. Alternativt, ring eller skriv till:

 
Olle Karlström
Erik Dahlbergs gata 42
S-254 40 Helsingborg
Tel.: 042 12 18 82
e-mail: ok@scandscience.se

 
 
 
 
 
 
 
 
  Till svensk översiktssida 
 

Senast ändrad den 22 februari 2013. Kommentarer till Olle Karlström

Valid HTML 4.01   Valid css